Το ΦΕΚ με τις αρμοδιότητες της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου.
Το ΦΕΚ

“Στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου, ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:
α) από τη Γενική Γραμματεία Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το σύνολο των αρμοδιοτήτων που υπάγονται σε αυτή,
β) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή.”