Πρόσληψη αναπληρωτών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.04, ΠΕ16.01, ΤΕ16.01

Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.04, ΠΕ16.01, ΤΕ16.01 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για το διδ.έτος 2015-6.
εδώ