Τα μόρια των υποψηφίων διευθυντών για το 1ο Γυμνάσιο Λαμίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

yp-dntes-1gym-lamias

 

Τα μόρια των υποψηφίων διευθυντών  εδώ

Λαμία, 08-10-2015

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ Α. ΠΙΛΙΤΖΙΔΗΣ