Το διαθέσιμο εποπτικό υλικό (προσομοιωτές) στα εργαστήρια μηχανολογικού τομέα

ΘΕΜΑ: «Πληροφόρηση για διαθέσιμο εποπτικό υλικό (προσομοιωτές) στα εργαστήρια μηχανολογικού τομέα».

Μετά από την συνεργασία μας και τη συγκέντρωση του εποπτικού υλικού (Πινακίδες, Πάνελς κλπ) των μηχανολογικών ειδικοτήτων που διαθέτει κάθε ΕΚ, σας αποστέλλω πίνακες σε μορφή Excel με 32 Φύλλα, όσα είναι και τα ΕΚ που απέστειλαν τον διατιθέμενο εξοπλισμό. Κάθε φύλλο αντιστοιχεί σε ένα ΕΚ και περιλαμβάνει τα εποπτικά (προσομοιωτές) που διαθέτει το κάθε εργαστήριο του μηχανολογικού τομέα, ποια χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς, για ποια υπάρχουν CDs εγκατάστασης (Drivers) και ενημερωτικά φυλλάδια οδηγιών.
Επίσης, στο επάνω μέρος κάθε φύλλου υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, mail) του ΕΚ στο οποίο αναφέρεται το φύλλο.
Από τους πίνακες αυτούς μπορούν να αντληθούν από άλλα ΕΚ, όσες πληροφορίες απαιτούνται (αντίγραφα CDs, φυλλάδια, πληροφορίες και οδηγίες για τη χρήση τους από συναδέλφους άλλων ΕΚ που χρησιμοποιούν τα εποπτικά μέσα, κλπ), προκειμένου να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο υπάρχον εξοπλισμός από τους συναδέλφους.
Σαν ένα παράδειγμα θα μπορούσα να αναφέρω το 2ο ΕΚ Ευόσμου που μπορεί να προμηθευτεί ενημερωτικά φυλλάδια για το εποπτικό TPS 3574 από το ΕΚ Γρεβενών, ενώ μπορεί να δώσει πληροφορίες για τη χρήση του στο ΕΚ Γρεβενών.
Ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία και σας εύχομαι καλή δύναμη στο δύσκολο έργο που επιτελείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚ 21015-16
Με εκτίμηση
Ο Σχολικός Σύμβουλος
ΠΕ 17 Μηχανολόγων
Τσιμπλιαράκης Ευστάθιος
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 17 Μηχανολόγων
Τηλ: 2310365343 κιν: 6959752795
e-mail : [email protected]
Ταχ. Δ/νση: Χάλκης 8, 10ο χλμ. Θεσ/νίκης-Μουδανιών
Ταχ. Κώδικας : 57001 ΤΘ. Δ 5019
Τηλέφωνο : 2310 365320
FAX : 2310286715
e-mail : [email protected]