Το ΦΕΚ με την εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής

Υ.Α. με Αριθμ. 151387/Δ2/2015
Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2014−2015 και προηγούμενων ετών.
To ΦΕΚ