Ομιλία του πρωθυπουργού Α. Τσίπρα κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης.

Η πλήρης ομιλία εδώ
Για την Παιδεία δήλωσε:
Αντιστοίχως εμβληματική στοχεύουμε να είναι και η παρέμβασή μας στα ζητήματα της παιδείας και της έρευνας. Εδώ είναι πρώτιστη ανάγκη να αναβαθμίσουμε αυτό που ονομάζουμε «ερευνητική κουλτούρα», να υποστηρίξουμε θεσμικά και οικονομικά την έρευνα και να αξιοποιήσουμε το κατά γενική ομολογία εξαιρετικό ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό.
Ταυτόχρονα, σκοπεύουμε να αφήσουμε το ίχνος μιας σύγχρονης προοδευτικής διακυβέρνησης με μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που θα αντιμετωπίσει παθογένειες, αλλά και τις χρόνιες δυσλειτουργίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Έχουμε συνείδηση ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων, καθώς και η σταθερή πορεία προς ένα δημοκρατικό σχολείο, προϋποθέτει την αναγνώριση του κοινωνικού έργου των εκπαιδευτικών.
Στις άμεσες προτεραιότητές μας, επομένως, είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος αποτίμησης, αλλά και ανάδειξης του έργου των σχολείων και των εκπαιδευτικών.
Προτεραιότητα αποτελεί, όμως, και η άμεση έναρξη ενός μεγάλου και συμμετοχικού κοινωνικού διαλόγου, προκειμένου να θεσμοθετήσουμε σε κλίμα κοινωνικής συναίνεσης, διότι οι μεγάλες αλλαγές στην παιδεία απαιτούν κλίμα κοινωνικής συναίνεσης, όχι καθολικής συμφωνίας -οι απόψεις έχουν πρόσημο ιδεολογικό, αλλά οι μεγάλες αλλαγές απαιτούν κλίμα διαλόγου, προετοιμασίας και συναίνεσης από την κοινωνία- ώστε να προχωρήσουμε σε ένα σύγχρονο σύστημα ειδικής αγωγής και παροχής εκπαιδευτικής υποστήριξης για όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Να προχωρήσουμε σε ένα σύγχρονο πλαίσιο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ένα νέο συγκροτημένο νομικό πλαίσιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, έναν νέο χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης και έρευνας ώστε τα Πανεπιστήμια, τα Τεχνολογικά και Ερευνητικά Ιδρύματα, να αναλάβουν ξανά τον πρωταγωνιστικό ρόλο που τους αξίζει στην οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό θα συζητηθούν διεξοδικά και οι ρυθμίσεις που εμπεριέχονται στο ήδη δημοσιευμένο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.