Ποιοι θα συμμετέχουν στο σεμινάριο του ΕΚΔΔΑ με θέμα τη Διαχείριση Κινδύνων & Κρίσεων για την ασφάλεια και υγεία στις Σχολικές Μονάδες.

Υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου από το ΕΚΔΔΑ με θέμα τη Διαχείριση Κινδύνων & Κρίσεων για την ασφάλεια και υγεία στις Σχολικές Μονάδες.
εδώ