1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: 1) Στους πίνακες δεν περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί που έκαναν αίτηση, αλλά δεν έχουν επιτυχία στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων, για τους οποίους έχουν εξαντληθεί ή δεν υπάρχουν οι σχετικοί πίνακες (ΠΕ70, ΠΕ71). 2) Τα μόρια της προϋπηρεσίας υπολογίστηκαν με ενιαίο τρόπο από τη ΔΕΠΠΣ κατόπιν άντλησης των σχετικών στοιχείων από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, μη λαμβανομένου υπόψη του διπλασιασμού των μορίων για την υπηρεσία σε δυσπρόσιτα σχολεία (οι μήνες προϋπηρεσίας διαιρέθηκαν δια εννέα για να υπολογιστεί ο αριθμός των ετών προϋπηρεσίας και κάθε έτος μοριοδοτήθηκε με 0,5 μόρια). 3) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση μόνο ηλεκτρονικά στο [email protected] μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Πίνακας ΠΕ01

Πίνακας ΠΕ02

Πίνακας ΠΕ03

Πίνακας ΠΕ04

Πίνακας ΠΕ05

Πίνακας ΠΕ06

Πίνακας ΠΕ07

Πίνακας ΠΕ09

Πίνακας ΠΕ10

Πίνακας ΠΕ11

Πίνακας ΠΕ19

Πίνακας ΠΕ60

© 2015, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr