Το ΦΕΚ της συμφωνίας με ΕΕ,ΕΚΤ,ΔΝΤ και τα μέτρα που τη συνοδεύουν

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4334 :
Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)
εδώ