Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Εκκλησιαστικών Γυμνασίων & Λυκείων

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Προβολή αρχείου