Η Υ.Α. (ΦΕΚ) για την αξιολόγηση μαθητών στην Α & Β Λυκείου. Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων

Το ΦΕΚ 862Β/2015 εδώ

Αριθ. 77451/Δ2/2015
Αξιολόγηση μαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014−2015.

proagogi-a-b-gel