Θεμελίωση Δικαιώματος και Υπολογισμός Σύνταξης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Θεμελίωση Δικαιώματος Σύνταξης

Η υπηρεσία « Θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης », έχει ως στόχο να πληροφορήσει τον επισκέπτη ανάλογα με τα δεδομένα που θα εισάγει αν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξής του.
Στην περίπτωση που δεν έχει θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα, το σύστημα προτείνει μελλοντική ημερομηνία θεμελίωσης και έναρξης καταβολής σύνταξης, με την παραδοχή ότι ο υπάλληλος θα συνεχίσει να εργάζεται.
Σημειώνεται ότι την αποκλειστική ευθύνη για την εισαγωγή των δεδομένων, έχει ο επισκέπτης και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν την Υπηρεσία Συντάξεων.
Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία « Θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης » δεν καλύπτει τις περιπτώσεις λύσης της υπαλληλικής σχέσης λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, καταδίκης, κατάργησης θέσης και σωματικής ανικανότητας. https://www1.gsis.gr/wsgsis/syntaxeis/

Υπολογισμός Σύνταξης: 
https://www1.gsis.gr/wsgsis/syntaxeis/ypologismos/index.zul 

Αναγνωρίσεις:
Στρατιωτικής Θητείας http://goo.gl/iSlqrU

Χρόνος Σπουδών http://goo.gl/dcr9gW

Χρόνος Παιδιών http://goo.gl/YIeYV6

Ιδιωτικού Τομέα http://goo.gl/UDQK2n

Γονική άδεια http://goo.gl/ErZxLN

Συχνές Ερωτήσεις Πολιτικών Υπαλλήλων

Συχνές Ερωτήσεις Συνταξιούχων

Επιμέλεια παρουσίασης Καλοδήμος Δ.