Ολόκληρο το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στην Παιδεία

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το σχέδιο νόμου

Διαβάστε εδώ την αιτιολογική έκθεση

πηγή: εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ

Προσθήκη του διαχειριστή: τα άρθρα για την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ αρχίζουν από τη σελίδα 44 άρθρο 42.