Εκατοντάδες βιβλία από το Ίδρυμα Ευγενίδου σε ηλεκτρονική μορφή!

Βιβλιοθήκες – Σειρές

Στον κατάλογο που ακολουθεί παρατίθενται οι τίτλοι των βιβλίων που έχουν συγγραφεί και εκδοθεί από το Ίδρυμα Ευγενίδου, καθώς επίσης και οι «Βιβλιοθήκες» (σειρές) στις οποίες ανήκουν. Επίσης, παρατίθεται αλφαβητικό ευρετήριο των συγγραφέων και μεταφραστών των βιβλίων.

Κατάλογος Βιβλίων για Υπουργεία και Οργανισμούς σε χρονολογική σειρά εκδόσεως:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
(Νυν Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας)
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ (1957 – 1975)
Διδακτικά βιβλία για τις Κατώτερες Τεχνικές Σχολές.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (1962 – 1975)
Διδακτικά βιβλία για τις Σχολές Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Εργοδηγών καθώς και για τις Μέσες Σχολές Δομικών Έργων.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (1969 – 1980)
Διδακτικά βιβλία για τις Σχολές Ανώτερης Τεχνικής Εκπαιδεύσεως.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΧΗΜΙΚΟY (1971 – 1973)
Διδακτικά βιβλία για τις Σχολές Τεχνικών Βοηθών Εργοδηγών Χημικών.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (1977 έως σήμερα)
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (1979 – 1999)
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ (1990 έως σήμερα)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (1967 έως σήμερα)
Εκπαιδευτικά κείμενα για τους σπουδαστές των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, των Ανώτερων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΑΠΑΣΧΟΛHΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟY ΔΥΝΑΜΙΚOY
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. (1973 -1976)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (1998 έως σήμερα)
ΣYΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Εκδόσεις σε Συνεργασία με τον Σ.Ε.Β (2002 – 2004)
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ
Εκδόσεις για το Ευγενίδειο Πλανητάριο (1972 έως σήμερα)
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
AΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (2000 έως σήμερα)