Υποστηρικτικό Υλικό για Εκπαιδευτικούς ΠΕ04

εδώ

Η παραπάνω εργασία παρέχει σύντομες περιγραφές της διδακτικής μεθόδου της Διερευνητικής Μάθησης των Φυσικών Επιστημών (ΔΜΕΦΕ) καθώς και της διδακτικής μεθοδολογίας της Μάθησης Βάσει Πηγών (ΜΒΠ),στόχος των οποίων είναι να προετοιμάσουν τους εκπαιδευτικούς κατά τη συγκρότηση των σχεδίων μαθήματος, προκειμένου να διευκολύνουν τις προσπάθειες
των μαθητών τους και να τους καθοδηγήσουν όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα υιοθετώντας σύγχρονες διδακτικές τεχνικές. Το κείμενο επίσης περιλαμβάνει μια σειρά ενδεικτικών παιδαγωγικών ενοτήτων που αφορούν στα θέματα του διαγωνισμού, η οποία θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν πώς θα μπορούσαν να συγκροτήσουν το δικό τους σχέδιο μαθήματος για το αντικείμενο που επέλεξαν οι μαθητές τους, να τους καθοδηγήσουν κατά την έρευνά τους και να τους διευκολύνουν για τη δημιουργία μιας ευχάριστης και ενδιαφέρουσας εργασίας βάσει του σχετικού φύλλου εργασίας.