Πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου Ειδικής Αγωγής

ΘΕΜΑ: «Πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΏΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΑ Ή ΚΑΙ ΕΙΔ. ΕΚΠ/ΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ».
Αρ. εγκρ. Περ/κής Δ/σης ΠΕ και ΔΕ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ: Φ ΑΠΟΦ. 1168/24/2/2015

Η Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής της 13ης Εκπ/κής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διοργανώνει σεμινάριο την Πέμπτη 26.2.2015 και ώρα 8.30-13.30, στο Ειδικό Δημοτ. Σχολείο Λαμίας (Μπελογιάννη 2 τηλ, 2231021743 ) με θέμα: « Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες».
Στο παραπάνω σεμινάριο, το οποίο προβλέπεται στις προδιαγραφές και δεσμεύσεις του παραπάνω προγράμματος ΕΣΠΑ θα συμμετέχουν: Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των παραλλήλων στηρίξεων (ΕΣΠΑ) Προσχολικής, Δημοτικής, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης των Νομών Φθιώτιδας, Φωκίδας Ευρυτανίας και Βοιωτίας (υποχρεωτική συμμετοχή).
Τις εντολές μετακίνησης θα εκδώσουν οι Δ/ντές Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης των παραπάνω νομών σύμφωνα με τον πίνακα συμμετεχόντων που επισυνάπτεται. Η αποζημίωση για τα οδοιπορικά των εκ/κών που θα μετακινηθούν, θα καταβληθεί από το παραπάνω πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Συν: πίνακας συμμετεχόντων

Η Σχολική Σύμβουλος Ε. Α.

Ελένη Λαπαντζή