Κενούμενη θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας – Πρόσκληση ενδιαφέροντος

το έγγραφο εδώ

Σας ενημερώνουμε ότι η θέση Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας έμεινε κενή.

Καλούνται

Κατά προτεραιότητα όσοι από τους εκπαιδευτικούς του αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, οι οποίοι δεν τοποθετήθηκαν ως διευθυντές (Ν.3848/2010 άρ. 24, παρ. 9 και άρ. 11, παρ. 4), επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση – δήλωση προτίμησης στο ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας από 24/02 έως 26/02/2015 και ώρα 12:00 για τη θέση Διευθυντή επί θητεία στo 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας.
Αν δεν υπάρξει αίτηση από τους προαναφερόμενους, δικαίωμα αίτησης έχουν και οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση στο εν λόγω Σχολείο, σε όμορα σχολεία ή σε σχολικές μονάδες του Νομού (Ν.3848/2010 άρ. 24, παρ.10 και άρ. 11, παρ. 4), για τη θέση αναπληρωτή Διευθυντή το σχ. έτος 2014-15, στο ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας από 27/02 έως 03/03/2015 και ώρα 12:00.

Ο Διευθυντής

Σπύρος Α. Πιλιτζίδης