Αποστολή ερωτηματολογίου πρόγραμμα ERASMUS+

Θέμα: «Αποστολή ερωτηματολογίου πρόγραμμα ERASMUS+»
Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο «MENTOR – Mentoring between teachers in secondary and high schools», η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Φθιώτιδας διενεργεί σχετική έρευνα.
Σκοπός είναι η ανάλυση των αναγκών και η διερεύνηση του γνωστικού επιπέδου των εκπαιδευτικών σχετικά με την έννοια και την πρακτική της «καθοδήγησης» αλλά και τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να γίνουν «καθοδηγητές».
Παρακαλούνται οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές και όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο είτε σε ηλεκτρονική μορφή (http://goo.gl/forms/RSPw6LL7yE) είτε σε έντυπη μορφή (αρχείο word) μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου.

Ο Διευθυντής της ΔΔΕ Ν.Φθιώτιδας

Σπύρος Α.Πιλιτζίδης