Έγκριση μετακίνησης για τα δύο τριήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια του ΕΟΠΠΕΠ (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) για τη χρήση των ψηφιοποιημένων εργαλείων Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την μετακίνηση των κάτωθι εκπαιδευτικών Υπευθύνων ΣΕΠ των ΚΕ.ΣΥ.Π. προκειμένου να συμμετάσχουν στο τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη χρήση των ψηφιοποιημένων εργαλείων Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Επαγγελματικού Προσανατολισμού :

Προβολή αρχείου

Λήψη αρχείου