ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

http://physicslab.eap.gr/presentations/comm_science/ianos/Archeology_I.pdf
Το Δικαίωμα του Ανθρώπου να Γνωρίζει
τα Μυστικά της Δημιουργίας και
Εξέλιξης του Σύμπαντος
Εισαγωγή ƒ
Στοιχειώδη Σωμάτια ƒ
Αλληλεπιδράσεις ƒ
Ιστορία του Σύμπαντος ƒ
Σύγχρονες Εξελίξεις ƒ
Εφαρμογές ƒ
Συμπεράσματα ƒ

Διάλεξη του:

Πάνου Ραζή
Καθηγητής Φυσικής
Υψηλών Ενεργειών
Πανεπιστήμιο Κύπρο