ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΔΕ ΦΘ/ΔΑΣ

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας-Φορέας 90-50/182

ΜΑΙΟΣ 2016 Προβολή αρχείου
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Προβολή αρχείου
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Προβολή αρχείου
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Προβολή αρχείου
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Προβολή αρχείου
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015  Προβολή αρχείου
ΝΕΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Προβολή αρχείου
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2015 Προβολή αρχείου
ΣΕΜΠΕΜΒΡΙΟΣ 2015  Προβολή αρχείου
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015  Προβολή αρχείου

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαμίας-Φορέας 90-50/184

ΜΑΙΟΣ 2016 Προβολή αρχείου
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016  Προβολή αρχείου
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016  Προβολή αρχείου
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Προβολή αρχείου
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Προβολή αρχείου
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Προβολή αρχείου
ΝΕΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Προβολή αρχείου
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2015 Προβολή αρχείου
ΣΕΜΠΕΜΒΡΙΟΣ 2015  Προβολή αρχείου
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Προβολή αρχείου