Πρόσκληση συμμετοχής σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «Ηλεκτρονική απογραφή εξοπλισμού Τ.Π.Ε.»

εδώ