Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 2015

Αγαπητέ/ή συνάδελφε

Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί η 1η φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας (εγκύκλιος με αρ. πρ. 197503/Δ2/05-12-2014 και σχετικό έγγραφο με αρ. πρ. 185761/Δ2/17-11-2014 του Υ.ΠΑΙ.Θ.) σε όλη τη χώρα.
Κάθε μαθητής δηλώνει τη συμμετοχή του ηλεκτρονικά στον ιστότοπο μας έως την Παρασκευή 23/1/15.
Αμέσως μετά δηλαδή Δευτέρα 26/1/15, κάθε σχολείο θα σας ενημερώσει για τις συμμετοχές του.
Παρακαλούμε μόλις συγκεντρώσετε τις συμμετοχές να προχωρήσετε στον ορισμό:
α) Εξεταστικού Κέντρου-Προέδρου
β) Εξεταστικής Επιτροπής (χειριστής-επιτηρητές) Ο αριθμός των επιτηρητών εξαρτάται από τις συμμετοχές. Εκτιμούμε ότι χρειάζεται ένας επιτηρητής ανά 10-12 μαθητές. Θα θέλαμε επίσης να σας επισημάνουμε, ότι καλό θα ήταν να συνοδεύονται οι μαθητές από εκπαιδευτικό του Σχολείου, ιδιαίτερα όταν η συμμετοχή είναι περισσότεροι από τρείς-τέσσερις μαθητές.
γ) Αρχείο στοιχείων υποψηφίων (Παρουσιολόγιο Π.Δ.Β.-Δ.Δ.Ε)
Τα τρία αρχεία πρέπει να μας τα γνωστοποιήσετε σταδιακά από την Τρίτη 27/1/15 έως την Πέμπτη 29/1/15.
Η εμπειρία των τελευταίων ετών, ερωτήματα μαθητών για τη θέση του εξεταστικού κέντρου, αλλά και προέδρων εξεταστικών κέντρων για τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, μας οδήγησε στην απόφαση να αναρτήσουμε την Τετάρτη 28/1/15 στον ιστότοπο μας τα εξεταστικά σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι μαθητές και να στείλουμε έως την ίδια ημερομηνία στον Πρόεδρο του εξεταστικού κέντρου οδηγίες. Για το σκοπό αυτό θα θέλαμε να στείλετε στο e-mail μας έως την Τρίτη 27/1/15 την απόφαση για τον ορισμό του εξεταστικού κέντρου και του Προέδρου.
Προκειμένου να βοηθήσουμε το έργο σας, επισυνάπτουμε τρία αρχεία excel η χρήση των οποίων είναι προαιρετική.
ΟΛΑ τα σχετικά αρχεία εδώ