Σεμινάριο στο Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την Αειφορία, Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» -Άξονας προτεραιότητας 9, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και τους εθνικούς πόρους, διοργανώνει εισαγωγικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α΄ Επιπέδου, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των Π.Ε. Φθ/δας, Βοιωτίας και Εύβοιας (6 διευθύνσεις), με θέμα:
«ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Το επιμορφωτικό σεμινάριο, δεκαέξι (16) διδακτικών ωρών, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης, στη Στυλίδα και στο Γοργοπόταμο, στις 19 & 20 Δεκεμβρίου 2014.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, η απόκτηση γνώσεων μεθοδολογίας και  πρακτικών υλοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων στα σχολεία τους, καθώς επίσης η βιωματική προσέγγιση στην υλοποίηση των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που:

α) Δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

β) Υλοποιούν ή προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο σχολείο τους.

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Υπεύθυνη λειτουργίας

Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΥΠΑΤΗΣ
ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTER OF STILIDA-IPATI
35300 STILIDA  –  35300 ΣΤΥΛΙΔΑ
ΤΗΛ:-TEL: 22380 23211  – 2238023121
FAX: 2238023137
E-mails:[email protected][email protected]  – [email protected] –
BLOGS:
http://kpe-stylidas.blogspot.com/  ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΥΠΑΤΗΣ

http://climatikesallages.blogspot.com/ ΔΙΚΤΥΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ-ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
http://geomyth.blogspot.com/ ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ-ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ http://www.kpestylidas.gr