Θεωρία και Ασκήσεις Φυσικής από 2 βιβλία του HUGH D. YOUNG

http://www.geo.auth.gr/102/htm/lessons.htm

στη παραπάνω διεύθυνση υπάρχει Θεωρία και Ασκήσεις Φυσικής από  2 βιβλία του HUGH D. YOUNG  σε μορφή παρουσιάσεων από καθηγητές του ΑΠΘ.

young

Καλοδήμος Δ.
Φυσικός