Ποια σχολεία θα συμμετέχουν στην έρευνα της PISA

Στη χώρα μας η έρευνα θα πραγματοποιηθεί από 2 Μαρτίου 2015 έως και 3 Απριλίου 2015 και θα συμμετάσχουν 231 δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια του συνημμένου πίνακα.

συνημμένος πίνακας

περισσότερα:
http://www.iep.edu.gr/pisa/

http://www.iep.edu.gr/pisa/schools/