Διόρθωση στο βιβλίο Φυσικής Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΘΕΜΑ: Διόρθωση στο βιβλίο Φυσικής Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 69/25-11-2014 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν σε διόρθωση στο βιβλίο Φυσικής Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014 – 2015.

 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Στο βιβλίο της Φυσικής, Γ΄ Λυκείου, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, τα σχήματα 1.28 και 1.30 έχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των εκδόσεων του βιβλίου για τα έτη 2013 και 2014. Επίσης, στην έκδοση του 2014 απαιτείται διόρθωση προσήμου σε μια «μαθηματική σχέση» που βρίσκεται στη σελίδα 27.

Συγκεκριμένα:

Α) Έκδοση 2013:

ι) Στη σελίδα 23 απαιτείται διόρθωση του σχήματος 1.28 και διαγραφή της τελευταίας πρότασης της λεζάντας που συνοδεύει το εν λόγω σχήμα.

Β) Έκδοση 2014:

ι) Στη σελίδα 23 το σχήμα 1.28 είναι το σωστό αλλά απαιτείται διαγραφή της τελευταίας

πρότασης της λεζάντας που συνοδεύει το εν λόγω σχήμα.

ιι) Στη σελίδα 23 απαιτείται διόρθωση του σχήματος 1.30.

ιιι) Στη σελίδα 27 απαιτείται διόρθωση προσήμου στη «μαθηματική σχέση» 1.33.

Τα σωστά σχήματα 1.28 (σελ. 23) και 1.30 (σελ.23) και οι σωστές λεζάντες τους, όπως και η σωστή «μαθηματική σχέση» 1.33 (σελ.27) περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Για την διόρθωση πατήστε εδώ.

Υπουργείο Παιδείας

H Υπουργική Απόφαση