«Ενημέρωση για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων-Μουσείο Μανιταριών»

Σας ενημερώνουμε ότι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων – Μουσείο Μανιταριών φιλοξενεί πάνω από 300 είδη ζώων και αρκετές δεκάδες είδη μανιταριών. Στόχοι του Μουσείου είναι:
-η δημιουργία, διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού πλούτου της χώρας και η δημιουργία συλλογών που συμβάλλουν στη μελέτη και διαφύλαξη της φυσικής μας κληρονομιάς
-η διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης
-η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και εκδοτικών δραστηριοτήτων και η συμμετοχή σε μελέτες σχετικές με το περιβάλλον και ιδιαίτερα με την ευρύτερη περιοχή της Πίνδου.
-η επιστημονική αξιοποίηση των συλλόγων και η δημιουργία τράπεζας
πληροφοριών
-η διοργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων, σεμιναρίων σχετικά με το περιβάλλον, καθώς και δραστηριοτήτων που φέρνουν τον άνθρωπο σε επαφή με τη φύση και τις λειτουργίες της.
Ο τρόπος παρουσίασης των ζώων και των μανιταριών γίνεται μέσα από διοράματα, στα οποία υπάρχει προσομοίωση του χώρου που διαβιούν (βουνό, πεδιάδα, αλπική ζώνη και ποτάμια). Οι πληροφορίες που παρέχονται, αναδεικνύουν του κινδύνους που αντιμετωπίζει
κάθε οικοσύστημα, με απώτερο στόχο την όξυνση των περιβαλλοντικών ευαισθησιών των επισκεπτών.

Περισσότερες πληροφορίες:
site: http://www.meteoramuseum.gr
Email: [email protected]
Δ/νση: Πίνδου 20, Τ.Κ Καλαμπάκα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932405873 (Νίκος Πάλλας) και 2432024959