Συγκρότηση τριμελούς Νομαρχιακής Επιτροπής και τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

Συγκρότηση Νομαρχιακής Επιτροπής και Εφορευτικών Επιτροπών των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου 2014 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων εδώ