Νέα παράταση υποβολής Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης 2013-14

ΘΕΜΑΝέα παράταση σύνταξης και υποβολής απ’ τους Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. και Δ.Ε.  της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης τους για το σχολικό έτος  2013-2014 μέχρι 12.11.2014»

 Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 143881/Γ1/11.09.2014 εγγράφου με θέμα «Ενημέρωση και οδηγίες για την σύνταξη και υποβολή απ’ τους Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ και ΔΕ  της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης τους για το σχολικό έτος  2013-2014»,  σας ενημερώνουμε ότι  παρατείνεται εκ νέου η δυνατότητα  υποβολής / συμπλήρωσης της  Ετήσιας  Έκθεσης  για την εφαρμογή της ΑΕΕ στο (δ)  Δίκτυο των Σχολικών Συμβούλων  μέχρι  και  12.11.2014.

Για  πληροφορίες  μπορείτε να απευθύνεστε στο email:  [email protected] .