Υποτροφίες για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε το συντομότερο δυνατόν σε όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας το συνημμένο κείμενο προκήρυξης διαγωνισμού χορήγησης υποτροφιών σχολικού και ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015 από τα έσοδα του Βαρβακείου Ιδρύματος, με την παράκληση να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των σχολείων της αρμοδιότητάς τους. Ο διαγωνισμός που θα διεξαχθεί στις 24/1/2015 αφορά μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου και Λυκείου και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 8/1/2015.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευαγγελία Λυκούδη

Η Προκήρυξη:
Προβολή αρχείου
Λήψη αρχείου