Ετήσια Έκθεση Λειτουργίας Σχολείων για το 2013-2014

Εγκύκλιος 157141/Γ2/1-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Η συγκεντρωτική Έκθεση Λειτουργίας 2013-2014, την οποία πρέπει να αποστείλουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, είναι σκόπιμο να παρέχει στοιχεία αποκλειστικά και μόνο για θέματα που αφορούν στις παρακάτω ενότητες:

– Τύποι σχολείων
– Μαθητικό Δυναμικό
– Αλλοδαποί, παλιννοστούντες. Λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων
– Επίδοση μαθητών
– Φοίτηση και Διαγωγή μαθητών
– Βραβεύσεις μαθητών
– Εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές
– Μαθητικές κοινότητες
– Αναχωροθετήσεις
– Διδακτικά βιβλία
– Επισημάνσεις και προτάσεις που αφορούν σε θέματα ιδιαιτεροτήτων περιοχών, ειδικών προβλημάτων, οργάνωσης και λειτουργίας σχολικών μονάδων.