Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης Θετικών Μαθημάτων, των Α΄ Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2010–11.

odigies-thet-pi-lyk-10-11.zip [doc]

Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Θετικών Μαθημάτων της Α΄ Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2010 – 2011

odigies-thet-pi-gym-10-11.zip [doc]

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων του Γενικού Λυκείου
odigies-pi-lykeiou-10-11.zip[doc]

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.
odigies-pi-gym-10-11.zip[doc]

ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ [Παιδαγωγικό Ινστιτούτο]

http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio

Υποστηρικτικό Υλικό του e-yliko.gr
http://edunews.gr/?p=125

Τα Σχολικά Βιβλία μαθητών και εκπαιδευτικών Δημοτικού , Γυμνασίου , Λυκείου σε ηλεκτρονική μορφή .
http://edunews.gr/?p=94