Πίνακας παροραμάτων βιβλίων Ιστορίας

Μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (αριθ. πρωτ. 3044/22-07-2010), σας αποστέλλουμε τον παρακάτω πίνακα που περιέχει τα παροράματα των βιβλίων Ιστορίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου.

pararoramata-istorias.zip (doc)