Aπόσπαση εκπαιδευτικών σε κενές και κενούμενες θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, και Σχολικών Δραστηριοτήτων, Υπευθύνων ΣΣΝ και ΚΠΕ

Έχοντας υπ’ όψιν :
A. Την Υ.Α. 92998/Γ7/10-8-2012 (ΦΕΚ 2314 Β΄/10-08-2012) ΑΔΑ: Β4ΓΦ9-ΛΥΥ με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους» και συγκεκριμένα το άρθρο 12
B. Την Υ.Α. 930008/Γ7/10-8-2013 με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους» και συγκεκριμένα το άρθρο 5
καλούμε τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας να αποσπάσουν εκπαιδευτικούς, για το υπόλοιπο της οριζόμενης από την εν λόγω εγκύκλιο θητείας, σε κενές και κενούμενες την 31η Αυγούστου 2013 θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων και ΣΣΝ
και έχοντας υπ’ όψιν :
Γ. Την Υ. Α. 83691/Γ7/1-8-2011 με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)» και συγκεκριμένα το άρθρο 5
καλούμε τις Περιφερειακές Διευθύνσεις να προβούν στις διαδικασίες απόσπασης εκπαιδευτικών σε κενές και κενούμενες θέσεις Υπευθύνων και μελών των Παιδαγωγικών ομάδων των ΚΠΕ την 31η Αυγούστου 2013.
Η διαδικασία τοποθέτησης Υπευθύνων στις Διευθύνσεις, Υπευθύνων ΣΣΝ και εκπαιδευτικών ΚΠΕ στις κενές και κενούμενες θέσεις θα πρέπει να ακολουθήσει τα οριζόμενα από τις παραπάνω Υ.Α. και να έχει ολοκληρωθεί την 25η Νοεμβρίου 2013. Μετά το πέρας της διαδικασίας παρακαλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης όπως ενημερώσουν την Δ/νση ΣΕΠΕΔ αποστέλλοντας τους σχετικούς ορισμούς.

Υπουργείο Παιδείας