Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε με την τροπολογία για το «παρουσιολόγιο» των εκπαιδευτικών

πατήστε εδώ να δείτε το Άρθρο 25 Θέµατα Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Δηµόσιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις