Παρουσιάσεις Φυσικής για Μηχανική και Ηλεκτρομαγνητισμό

Πηγή: http://www.geo.auth.gr/102/htm/lessons.htm

ΜΗΧΑΝΙΚΗ
1ο Μάθημα

Εισαγωγή στη Φυσική – Ακρίβεια & Σημαντικά Ψηφία – Βαθμωτά Μεγέθη – Διανυσματικά Μεγέθη

2ο Μάθημα

Ταχύτητα – Επιτάχυνση

3ο Μάθημα

Οι Νόμοι του Νεύτωνα

4ο Μάθημα

Κινητική ενέργεια – Έργο – Ισχύς – Δυναμική ενέργεια

5ο Μάθημα

Ελαστική Δυναμική Ενέργεια – Ελαστικότητα – Παραμόρφωση – Νόμος του Hooke

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
1ο Μάθημα

Ηλεκτρικό Φορτίο – Νόμος του Coulomb – Ηλεκτρικό Πεδίο – Ηλεκτρικά Δίπολα

2ο Μάθημα

Ηλεκτρική Ροή – Νόμος Gauss – Κλωβός Faraday

3ο Μάθημα

Ηλεκτρική Δυναμική Ενέργεια – Θεώρημα Έργου-Ενέργειας – Ηλεκτρικό Δυναμικό – Ισοδυναμικές Επιφάνειες

4ο Μάθημα

Πυκνωτές – Ενέργεια Πυκνωτή – Διηλεκτρικά

5ο Μάθημα

Ηλεκτρικό Ρεύμα – Αντιστάτες – Κυκλώματα

6ο Μάθημα

Μαγνητικό Πεδίο