Οδηγίες για τη διδασκαλία των υποστηρικτικών μαθημάτων της Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

Σχετικά με τα μαθήματα υποστήριξης των Μαθηματικών και της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Β΄ τάξη Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., και ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 35/2013), σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2013-2014 ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 76985/Γ2/06-07-2012 και 76980/Γ2/06-07-2012 εγκύκλιοι αντίστοιχα.

Όσον αφορά την αξιολόγηση των συγκεκριμένων μαθημάτων ισχύουν οι παρ. 4 και 7 του Άρθρου 1 του Π.Δ. 112/2013 (ΦΕΚ 145 Α΄).

ΑΠ:152921/Γ2/18-10-2013

Υπουργείο Παιδείας