Θέματα Φυσικής

Στο site του καθηγητή του Φυσικού Αθήνας  Χ. Τρικαλινού υπάρχουν ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ στο Φυσικό Αθήνας  στα κεφάλαια:
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ,  ΚΙΝΗΤΙΚΗ ,  ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ,  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ,  ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ,
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ , ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ  :

http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/fysiki_i/fysiki_1.htm