ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το «Ελληνικό Επιστημονικό Ινστιτούτο Οικονομικής της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης» (www.inoek.gr), πραγματοποιεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 (για 2η συνεχή εκπαιδευτική περίοδο) τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια (Μ.Ε.Σ.) στην πόλη της Λαμίας (στους χώρους του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Λαμίας- Μουσικό Γυμνάσιο) και ευρύτερα στην περιφερειακή Ενότητα της Φθιώτιδας , με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο της Οικονομικής, Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης:

 

1) Εισαγωγή στην Οικονομική και τις Ποσοτικές Μεθόδους  (80ώρες)

2) Οικονομική, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης, Επίπεδο Ι (80ώρες)

3) Οικονομική, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης , Επίπεδο ΙΙ (80ώρες)

4) Ηγεσία στην Εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση  (80 ώρες)

Τα Μεταπτυχιακά Σεμινάρια του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 απευθύνονται:

α)  Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης (Δ.Β.Μ.)

β)  Σε πτυχιούχους  οι οποίοι ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακή επιμόρφωση  στους σχετικούς τομείς.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε  στα 3 συνοδευτικά αρχεία εδώ

Υπεύθυνος των προγραμμάτων για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας.

Μάκης Ντέλλας