Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι με αφορμή τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, θέλω να σας υπενθυμίσω τις διατάξεις που αφορούν τον καθορισμό της ύλης και τον τρόπο αξιολόγησης των φιλολογικών μαθημάτων. Τις διατάξεις αυτές θα πρέπει να τηρήσουμε πιστά για να διαφυλάξουμε την εγκυρότητα των εξετάσεων. Παράλληλα σας στέλνω γενικές οδηγίες για την επιλογή και τη διατύπωση των θεμάτων, καθώς και οδηγίες για την αξιολόγηση της περίληψης και της παραγωγής κειμένου.
Μαϊστρέλλης Ευστράτιος
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02

Οι οδηγίες:
odigies-pe02.doc