Φώς

H πιό ωραία παρουσίαση του έχω δει:
http://light.physics.auth.gr/light_gr.html

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ

http://www.physics.upatras.gr/UploadedFiles/course_115_9165.pdf

Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της

arxi-aprosdioristias.pdf