H εγκύκλιος εφαρμογής του ν. 4172/2013 (αναφέρεται και στις καταργούμενες ειδικότητες εκπ/κων.

H εγκύκλιος εδώ

Μεταξύ άλλων αναφέρει:
“Β. Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, καταργούνται οι αναφερόμενες στο άρθρο αυτό ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων.Το προσωπικό των καταργούμενων ειδικοτήτων τίθεται σε διαθεσιμότητα, από την 22η Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2. της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).”