Τα 266 ονόματα της συμπληρωματικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών Έργων

Σύσταση συμπληρωματικής Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών Έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3 -Οριζόντια Πράξη, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» για το σχολικό έτος εφαρμογής 2012-2013.
Για την απόφαση πατήστε εδώ