Διανομή διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκεια και ΕΠΑΛ)

16 Ιουλίου 2013 ξεκίνησε η διανομή των βιβλίων στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκεια και ΕΠΑΛ). Ειδικά για τα ΕΠΑΛ θα διανεμηθούν τα βιβλία των μαθημάτων γενικής παιδείας.

Κάθε ημέρα οι μεταφορικές εταιρείες θα παραλαμβάνουν τα βιβλία των σχολικών μονάδων και των κέντρων διανομής από την κεντρική αποθήκη του ΙΤΥΕ-Διόφαντος. Οι σχολικές μονάδες και τα κέντρα διανομής για τις οποίες/οποία παραδίδονται καθημερινά τα βιβλία τους στους μεταφορείς θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ-Διόφαντος, στο Πρόγραμμα Διανομής Διδακτικών Βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2013-2014.

Μετά την παραλαβή των βιβλίων από την κεντρική αποθήκη, η αρμόδια μεταφορική εταιρεία θα επικοινωνεί με τους υπευθύνους των σχολικών μονάδων και των κέντρων διανομής για να καθορίσουν την ακριβή ημερομηνία και το χρονικό διάστημα της παράδοσης.

Για να διασφαλιστεί η ορθή διεξαγωγή της όλης διαδικασίας παρακαλούμε τα Κέντρα Διανομής και τις σχολικές μονάδες, μετά την παραλαβή των βιβλίων, να προβαίνουν σε ποιοτική και ποσοτική επιβεβαίωση παραλαβής στη σελίδα τους στην καρτέλα «ΠΑΡΑΛΑΒΗ».

Τιμοκατάλογος προτεινόμενης τελικής τιμής λιανικής πώλησης, των βιβλίων που θα διδαχθούν την σχολική χρονιά 2013-2014  εδώ (επιλέξετε βαθμίδα από το list box που είναι πάνω αριστερά)

Καλοδήμος Δ.