ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

πατήστε εδώ για την εγκύκλιο, τα κενά και την αίτηση.