06-06-24 Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου SUB4 “Εμπιστοσύνη στα Αστέρια”

ipourgeio 400px

06-06-24 Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου SUB4 “Εμπιστοσύνη στα Αστέρια”

Η πρόσκληση ΕΔΩ 

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της υπ΄ αρ. πρωτ 2848/06-06-2024 (6Χ7846ΝΚΠΔ-74Α) Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB4. Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180664 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», παρατείνεται έως την Τρίτη 25/06/2024 και ώρα 16:00.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι τα ερωτήματα σχετικά με το εν λόγω Έργο θα υποβάλλονται μέχρι την Δευτέρα 17/06/2024.