05-06-24 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση, της ακόλουθης θέσης: «Head of Unit “Pedagogical Development” in the Office of the Secretary-General in Brussels with effect from 1st of September 2024»

 rsz 1insigne scholae europaeaesvg

05-06-24 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση, της ακόλουθης θέσης:
«Head of Unit “Pedagogical Development” in the Office of the Secretary-General in Brussels with effect from 1st of September 2024»

Η σχετική πρόσκληση ΕΔΩ 

The invitation of SCHOLA EUROPAEA in pdf form