03-06-24 Αποτελέσματα εξετάσεων στα εκκλησιαστικά σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

ipourgeio 400px

03-06-24 Αποτελέσματα εξετάσεων στα εκκλησιαστικά σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

1. Αποτελέσματα για Γυμνάσια 

2. Αποτελέσματα για Λύκεια