28-03-24 Έντυπα αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Αβάθμιας και Ββάθμιας εκπαίδευσης

book 1091627 1280

28-03-24 Έντυπα αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης

Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 11/04/24.

Το έντυπο της Αβάθμιας ΕΔΩ 

Το έντυπο της Ββάθμιας ΕΔΩ